Dakservice - Accuraat

 

Waarom kiest men voor Accuraat:

Gecertificeerd schoonsteenbouwer, aangesloten bij Hoofd Bedrijfschap Ambachten (H.B.A.)

Werkzaamheden op daken zijn heel divers, te veel om allemaal te benoemen. Lekkages of onjuiste hemelwater afvoer geven

doorgaans vervelende schades. Voorkomen is altijd beter als herstellen. Hoe mooi en rustig uw open haard of houtkachel ook

brand, tijdens het stoken komen er altijd onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Deze deeltjes hechten zich vast aan de

binnenwand van de schoorsteen en vormen uiteindelijk een teerachtige laag die zeer brandbaar is. Deze laag veroorzaakt o.a. een onvolledige verbranding en kan een schoorsteenbrand tot gevolg hebben.


De schoorsteen of rookkanaal ten minste één keer per jaar laten reinigen en inspecteren behoord tot onze werkzaamheden vinden plaats vanaf het dak. Bij het verlaten van de werkplek zorgen we ervoor dat alles netjes is opgeruimd.


U ontvangt na oplevering een rekening, het zogenaamde veegbewijs. Hierop staan alle verrichte werkzaamheden vermeld, de datum

en indien van toepassing een vervolg advies. Bewaar dit bewijs voor eventuele latere verzekeringskwesties.

 

Onze werkzaamheden zijn o.a.:

 1. Bullet Nok reparatie d.m.v. kunststof;

 2. Bullet Plaatsen van kappen;

 3. Bullet Schoonmaken van dakgoten;

 4. Bullet Verwijderen van vogelnesten;

 5. Bullet Vogelwering aanbrengen;

 6. Bullet Repareren en renovatie van schoorstenen;

 7. Bullet Voegen van schoorstenen;

 8. Bullet Plaatsen van flexibele rookafvoerkanalen;

 9. Bullet Branden van dakleer;

 10. Bullet Vernieuwen van dakgoten;

 11. Bullet Repareren van dakgoten;

 12. Bullet Vervangen van dakpannen;

 13. Bullet Loodreparatie bij schoorstenen;

 14. Bullet Coaten van daken;

 15. Bullet Reinigen en reparatie van dakkapellen;

 16. Bullet Inspectie en onderhoud;

 17. Bullet Renovatie van het complete dak;

 18. Bullet Enz. enz.. enz...